GERİ

What can the “natureculture” approach suggest regarding education?

Ekim 11, 2022

Saat: 19:30-21:30

 

Eğitimde doğayı ve kültürü birlikte düşünmek nasıl mümkün olur? Doğa ve kültürü ayrı görmek yerine “doğakültür” olarak birarada değerlendirmek neler sağlayabilir? Doğakültürün çocukların gelişimlerini destekleme, potansiyellerini ortaya çıkarmada; öğretmenler ve okuldaki paydaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmede rolü ne olabilir? Bu soruların yanıtlarını ekolojide “ekoton”, permakültürde “kenar etkisi” olarak ifade edilen bir yaklaşımla ve çok katmanlı bir ilişkiler ağı oluşturup anılar haritası çıkararak yapacağız. Okulların sadece sosyal bir mekan değil ekolojik bir mekan, içindeki tüm insanların da sadece sosyal bir canlı değil ekolojik bir canlı olduğunu görünür kılacağız. Görünür kıldığımız ağlarla eğitim süreçlerini nasıl dönüştürebileceğimizi tartışacağız. 

 

SEÇBİR'in Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciği desteğiyle yürüttüğü Kapsayıcı Eğitim: Disiplinlerarası ve Kesişimsel Perspektifler Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan hareketle tasarlanan atölyenin yürütücülüğünü ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü ve Doğa Oyunları Evi Kurucu Ortağı Burcu Meltem Arık üstleniyor.

 

Önemli not: Atölye başvurusu tüm değişim elçilerine açıktır, fakat atölye 15 kişilik bir kontenjan ile yürütüleceği için katılımcıların belirlenmesinde kayıt sırası ile seviye ve branş dağılımı gözetilecektir.

 

burcumeltemar%C4%B1k.png

Burcu Meltem Arık hakkında:

ODTÜ Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler’de iklim değişikliği eğitimi üzerine tamamladı. 2000 yılından bu yana doğa, kültür ve eğitim odaklı sivil toplum ve düşünce kuruluşlarında eğitim politikaları, çevre/doğa eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, doğa oyunları, ekolojik okuryazarlık ve biyomimikri konularında çalışıyor. Avrupa Konseyi’nin Mozaik ile Gençler için Sürdürülebilirlik Eğitim Kitlerinin yazarları arasında yer aldı. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekolojik Okuryazarlık ve Sürdürülebilirlik ile Biyomimikri derslerini verdi. Common Worlds Research Collective ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Eğitim ve İletişim Komisyonu (CEC) üyesi, Eğitim Politikaları Merkezleri Ağı (NEPC) yönetim kurulu üyesidir. 2017 yılından bu yana Eğitim Reformu Girişimi’nde Eğitim Gözlemevi Koordinatörü olarak çalışıyor.

 

melisasoran2.png

Melisa Soran Hakkında

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde araştırma asistanı olarak çalıştı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) eğitim alanında çalışmaya başladı ve yüksek lisansını Eğitim Bilimleri Programı’nda yaptı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Hisar Eğitim Vakfı Okulları’nda görev yaptıktan sonra 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ekibine katıldı. Halen SEÇBİR ekibinde yer alan Soran’ın çalışmaları eleştirel düşünme, insan hakları, ayrımcılık, cinsiyet, engellilik ve kapsayıcı eğitim alanlarına yoğunlaşıyor.

 

 

When
2022-10-11 19:30 through 21:30
Location
Çevrimiçi
╲╱