GERİ

Sharing Children's Images in the Media: An Evaluation from Education, Digital Culture and Legal Perspectives

Mayıs 24, 2022

Saat: 20:30-22:00

 

Çocukların kişisel verilerinin korunmasına dikkat edilmesi çocuklarda birçok travma riskinin önüne geçiyor. Kişisel verileri korunmadığında çocuklar siber zorbalığa, tacize ve reklamların olumsuz etkilerine çok daha açık bir pozisyonda oluyorlar. Medyada ve sosyal medyada çocukların fotoğraflarının paylaşılması da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymamakta. Günlük hayatta ise hem öğretmenler hem de veliler öğrencilerinin ya da çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada kötü bir niyetleri olmaksızın paylaşabiliyorlar. Peki çocukların görsellerini paylaşma konusunda nasıl davranmalıyız?


“Çocuk Görsellerinin Medyada Paylaşımı: Eğitim, Dijital Kültür ve Hukuksal Açıdan Bir Değerlendirme” etkinliğinde çocukların görsellerini paylaşmanın hukuksal açıdan ne kadar uygun olduğu üzerine konuşacağız, öğretmenlerin sosyal medyada eğitim içeriği olarak yaptıkları paylaşımlarda çocukların görünmesinin etkisi üzerine tartışacağız, çocukların görsellerini paylaşırken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değineceğiz. Seda Akço ve Selman Tunay Kamer’in konuşmacılığında ve Değişim Elçilerinden Burcu Gümüştepe’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlik için 24 Mayıs Salı günü 20:30 - 22:00 saatleri arasında buluşalım.

 

sedaakco.png

Seda Akço Hakkında

1989 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajını İstanbul Barosu’nda yaptı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü’nde tamamladı. 1990 yılından itibaren İstanbul Barosu, British Council, UNICEF gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çocuk hakları alanında çalışmalar yürüttü. 1994 yılından bu yana avukatlar, hakim ve savcılar, polis memurları gibi çeşitli meslek elemanlarına yönelik meslek içi eğitimler düzenledi. Çocuk ve insan hakları alanında yayınları vardır. 2010 yılında Bürge Akbulut ile birlikte Hümanist Büro’yu kurdu.

 

Selman%20Tunay%20Kamer.png

Selman Tunay Kamer Hakkında

1980 yılında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde doğdu. 2004’te Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda lisans, 2008 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri bilim dalında yüksek lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri bilim dalında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılından itibaren sırasıyla Gazi, Kastamonu, Cumhuriyet ve Kastamonu üniversitelerinde görev yaptı.

Çalışma alanları eğitim sosyolojisi, Türk eğitim tarihi, toplumsal cinsiyet, çok kültürlülük, kadın çalışmaları, çocuk hakları ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu, program geliştirme konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş birçok bildirisi, uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitaplarda editörlük, kitap ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi, ahlak eğitimi, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konularında uluslararası ve ulusal düzeydeki projelerde görev aldır. 2018 yılında doçentlik unvanı alan Selman Tunay Kamer, halen Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.

 

burcugumustepe2.png

Burcu Gümüştepe Hakkında

1993 Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğretimi Ankara’da tamamladıktan sonra 2011’de Kastamonu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne başladı. 2015 yılında mezun olup aynı yıl Kars’ta göreve başladı. Halen Kars’ta çalışıyor.

 

When
2022-05-24 20:30 through 22:00
╲╱