Aileler ile birlikte merak duygusunu güçlendirmek: Meraklı Büyükler Kulübü

Özlem Bayat, Hasan Dağ, Mahmut Bektaş, Şebnem Ayna, Kıymet Kıvılcım 

Problem Neydi?

Çocuklar, evde gözlemledikleri soru sorma, araştırma, merak etme gibi pratikleri okula taşıyorlar. Evde desteklenmeyen veya teşvik edilmeyen merak duygusunun okulda filizlenmesi ve devam etmesi zorlaşıyor. Peki, “Ailelerin, merak konusunda çocuklarına rol model olmalarını nasıl sağlayabiliriz?”

Çözüm

Meraklı Büyükler Kulübü

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde, yetişkinlerin pek çok konuda çocuklarına rol model olduklarını bildikleri; ancak merak konusunda bunun farkında olmadıkları gözlemlendi. Merakın okulda sürdürülebilmesi için, aileler tarafından ev ortamında da desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Bu ihtiyaca yönelik olarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte, çocuklarının merak ettiği konuları öğrenmelerine ve birlikte araştırıp keşfetmelerine alan açan “ Meraklı Büyükler Kulübü” etkinliği geliştirildi.

Öğretmen, etkinlik öncesinde etkinliğe yönelik bilgilendirme mektubunu veya e-postasını velilere gönderir. Etkinlik sürecinde, tüm öğrenciler eğlenceli bir merak defteri hazırlar. Bu defter, öğrenciler tarafından evde hazırlanabileceği gibi, öğretmen tarafından da hazırlanıp dağıtılabilir. Öğrenciler, her gün defterin içine merak ettikleri bir soruyu yazıp defteri eve götürürler. Aile, o günün sorusunu çocuğu ile birlikte araştırır ve tartışır. Araştırma sonuçlarını ve cevapları deftere yazarak sınıfa geri gönderir. Sınıfın nüfusuna ve öğretmenin her gün etkinliğe ayırabileceği zamana göre, öğrencilerin tamamı ya da gönüllü olan öğrenciler, sordukları soruyu ve aldıkları cevabı sınıfta okur. Bu oturumda, paylaşılan soru ve cevap üzerine hep birlikte tartışılır. Her öğrenci, paylaşılan sorulardan aldıkları ilhamla, defterine yeni bir soru yazar ve etkinlik devam eder. Etkinliğin sonunda öğretmen, velilerle ve öğrencilerle, merak duygusu üzerine konuşulan ve geri bildirim verilen bir oturum düzenler. Etkinliğin devam edip etmemesine birlikte karar verilir.

Etkisi

Bu süreçte, öğrencilerin daha fazla soru sorduğu ve soru sorduklarında daha olumlu tepkiler aldıkları gözlemlendi. Ailelerde, çocukların soru sormasına yönelik olumlu bir algının oluştuğu gözlemlendi.

Çözüm Okullarda Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. 

Etkinliği Geliştirenler

Özlem Bayat (Sınıf Öğretmeni), Hasan Dağ ( Okul Psikolojik Danışmanı), Mahmut Bektaş( Okul Psikolojik Danışmanı), Şebnem Ayna (Türkçe Öğretmeni), Kıymet Kıvılcım (Okul Öncesi Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?