Reggio Emilia Kenti’nde alternatif okul öncesi yaklaşımlarından Reggio Emilia Yaklaşımı üzerine uluslararası bir seminer programına katılan Beyhan Gültaşlar, almış olduğu mimari disiplin doğrultusunda “çocuğun mekandan/ materyalden öğrenmesi”kavramı üzerine araştırmalar yaptı. Okul öncesi eğitimde  “öğrenmenin görünür hale gelmesi” kavramıyla ilgili çalışmalar yapan Beyhan Gültaşlar, Karşılaşmalar 13 kapsamında, Reggio Emilia Yaklaşımını, merak tabanlı ve çocuk merkezli bir öğrenme sürecinin…
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman İnan’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Batuhan Aydagül’ün ERG’yi ve Öğretmen Ağı’nı tanıtıcı konuşması ile devam etti. ERG ekibinden Aysel Madra ve Didem Aksoy birlikte hazırladıkları sunum ile Eğitim İzleme Raporu 2017 verilerini öğretmenler odağıyla dinleyiciler ile paylaştı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Kazım Çelik’in modere ettiği deneyim paylaşımı bölümünde ise akademisyen, öğretmen ve…
Emre Alettin Keskin, nam-ı diğer Evrensel Kamil, “rastlantıları disipline etmek” misyonuyla yola çıktığı, Van'da öğrencileriyle başlayıp İstanbul'da hem öğrencileri hem yetişkinlerle geliştirdiği “Sor, Keşfet, Üret" adındaki sistemi, Eğitimde Diğerleri'ni, Hayal Gücü Merkezii'ni nasıl kurduklarını, eğitimcinin kolaylaştırıcı ve eşlikçi olma hikayesini ve bir eğitim yöntemini, eğitim teknolojisine nasıl çevirdiklerini anlattı. Emre Keskin, öğrencileri sürece entegre edebilmek için kurguladığı…
“Özel gereksinimli öğrenci kimdir?” sorusu üzerine başlayan konuşma kapsayıcı eğitim bağlamında bu öğrencilerin konumlanmaları ve günlük konuşmalarda kullanılan ve resmi belgelerde yer alan terminolojik karmaşıklar ile devam etti. Daha sonrasında, Melike Acar Almanya ve Türkiye arasındaki demografik istatistiklerden ve yapılan araştırmanın bulgularından bahsetti. Konuşmanın sonuna doğru, araştırma sırasında kullanılan metodoloji ve içerikler dinleyiciler ile paylaşıldı. Kullanılan tutum…
Öğretmen Ağı’nın öğretmenleriyle ilk buluşması 5-6 Kasım’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte, öğretmenler eğitim, öğrenme ve öğretmenlik üzerine kavramsal tartışmalar yaptı. Tartışmaların genel çerçevesi ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, hak temelli eğitim gibi konulardan oluştu. Bu tartışmalar sonucunda varılan anlaşma, Öğretmen Ağı’nın temelleri için önemli bir adım niteliğindeydi. Etkinlik Videosu İzle    
Etkinlik Kübra Karahanoğlu’nun “Seyahat etmek neler ifade ediyor?” ve “Seyahat etmenin kişisel ve mesleki katkıları nelerdir?” soru başlıkları üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Daha sonra, Kübra Öğretmen öğrencileri ile birlikte yaptığı seyahatlerden ve bunların sınıfa olan etkilerinden bahsetti. Konuşma, Kübra Öğretmenin seyahatlerinde karşılaştığı 2 okuldan gözlemlerini aktarmasıyla son buldu. Sözü burada devralan, Şahin Çevik farklı ülkelerdeki deneyimlerinden ve spesifik olarak…
Mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları arasındaki farklılıkları incelenerek başlanan konuşmada, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile ilgili istatistik ve sayıların paylaşımının ardından mültecilerin Türkiye’de karşılaştıkları eğitim politikaları kronolojik olarak aktarıldı. Politikalarda yaşanan kritik değişikliklere değinildi. Soru-cevap kısmında mültecilerin bulundukları yaşam alanları, şehirleşme oranları ve sebepleri üzerine tartışıldı.
"Mülteci kimdir? Herkes mülteci olabilir mi? Evrensel bir tanımı var mı?" gibi sorularla derinleşip ve ortak zeminle buluştuktan sonra, “Türkiye’de mültecilerin eğitime erişmeleri konusunda yapılan gelişmeler neler?, Mülteci eğitimi mevcut eğitim sisteminin gelişip değişebilmesine katkı sağlayabilir mi? gibi soru başlıkları ile konu üzerine tartışıldı. Konuşmacı Ceki Hazan’ın açık kaynaklı kişisel web sitesi cekipedia.com üzerinden eğitim ve mültecilere dair toparladığı içeriklerin üzerinden…
Öğretmen Ağı’nın paydaşları tarafından önerilen öğretmenler için, ATÖLYE’de 2 Ekim tarihinde bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 41 öğretmenin fiziki olarak katıldığı toplantı, Facebook’ta canlı yayınlandı. Toplantıda, Öğretmen Ağı’nın nasıl başladığı, hangi deneyimler ve araştırmadan beslendiği ve öğretmenlerle nasıl bir yol haritası izlemek istediği paylaşıldı. Bu sürece dahil olmak istediğini belirten öğretmenler, Başlangıç Buluşması’na davet edildi. Etkinlik Videosunu İzle
Öğretmen Ağı Başlangıç Grubu öğretmenlerinden İbrahim Yıldırım’ın inisiyatifiyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Türk Eğitim Derneği (TED) Tokat Koleji Okulları, ve Dilara Koçbaş’ın işbirlikleriyle Tokat’ta düzenlediğimiz “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul-Ev İlişkisi: Disiplinlerarası Öğrenme İmkanları ve Öğretmen Stratejileri” adlı etkinliğimizde öğrencinin okul başarısı üzerinde ailenin olumlu/olumsuz etkileri; okul ile ev ortamları arasında…