Çanakkale
Biga’da gerçekleşen ilk Karşılaşmalar özelliği taşıyan bu etkinlik; Mina Yancı tarafından yapılan Öğretmen Ağı tanıtımı ile başladı sonrasında Sosyal Psikolog Prof. Dr.  İpek Gürkaynak, iletişim konusundaki birikimlerini paylaştı. Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Öğretmeni Sibel Ezgi Epik’in moderatörlüğünde gerçekleşen konuşmada, sağlıklı ve etkili iletişimin nasıl mümkün olacağına değinip, bu ihtiyaca, katılımcılarla birlikte farklı pencerelerden bakıldı. Etkinlik soru-cevap kısmı ile sona erdi.…
İstanbul
Küçük Prens grubunun üyelerinden Berna Aslan ve Burcu Yıldırım, yaptıkları çalışmalar sonucu, yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu fark ettikleri ‘hata yapma korkusu’na ve öğrencileri bu korkusunun ötesine geçmeye davet etmek için oluşturdukları yöntemlere odaklandılar, sınıf içi uygulamalarını atölye katılımcılarıyla paylaştılar. Etkinlik, çember konuşmasının, tartışmaların ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
İstanbul
15.02.2018’de, Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen Karşılaşmalar #15'te, Şahin Çevik moderatörlüğünde Escuela Nueva modeli üzerinden kırsalda eğitim ve eğitim fırsatları üzerine tartışıldı, başka bir eğitim imkanının ihtimali üzerine deneyimler paylaşıldı ve tartışmalar yapıldı. Katılımcıların da dahil olduğu soru-cevap bölümünün ardından etkinlik sona erdi. Etkinlik Videosu İzle
İstanbul
Şubat-Mart döneminde "Okullarda artan şiddeti yapıcı bir iletişim kültürüne nasıl dönüştürebiliriz?" sorusu üzerine çalışan 35 öğretmen; 10-11 Şubat, 24-25 Şubat, 10-11 Mart, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleşen dört buluşmada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin adımlarını öğrendi ve sahada uyguladı. - İlk buluşmada Tasarım Odaklı düşünme metodolojisinin ilk adımı olan “Anlama” üzerine konuşuldu. Öğretmenlerimiz, gruplar halinde, okullarda artan şiddet probleminin içinde kendilerine bir odak…
İstanbul
10 - 11 ve 24 - 25 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu becerilerin bireylerin günlük hayatlarında ve sınıf içi durumlarda nasıl tetiklenebileceği üzerine çalışıldı. Etkinlik Adresi: Richmond Otel Taksim ve Bomontiada ATÖLYE    
İstanbul
31 Ocak - 1 - 2 - 3 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Kenan Çayır ve Prof. Dr. Murat Günel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’nde katılımcı öğretmenlerde düşünme becerileri gelişimini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu becerilerin bireylerin günlük hayatlarında ve sınıf içi durumlarda nasıl tetiklenebileceği üzerine çalışıldı.
Denizli
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuğun, yaşama-gelişme, ayrım gözetilmeksizin eşitlik ve kendisini etkileyen kararlara katılım hakkı vardır. Bu nedenle okullar, bütün çocuklara eşit olanaklar tanımalı, gelişimini destekleyen kaliteli bir eğitim vermeli ve farklılıklarına saygı duymalıdır. Kısacası okullar ‘’çocuk dostu’’ olmalıdır. UNICEF’in çalışmaları ile başlayan “çocuk dostu okul” kavramı okul binaları, çevre düzenlemeleri, kaynak ve materyaller, öğretmen, yönetici…
İstanbul
Melda Akbaş ve Işık Tüzün’ün yaptığı konuşmada sınıf içi başarıyı arttıran uygulamalardan, etkilerinden ve Fark Yaratan Sınıflar projelerinden söz edildi. Çocukların değişen şartlarda farklı becerilere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde durulan konuşmada, eğitim ortamları ve eğiticilerin çocukların bu becerileri kazanması için nasıl desteklenebileceği üzerinde duruldu. Ashoka’nın ‘’Fark Yaratan Beceriler’’ olarak adlandırdığı empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini…
İstanbul
‘’Eğitim bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi sürecidir.’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Sumru Özsoy, okul süresince, bilgilerin öğrencilere genellikle konuşarak anlatma yoluyla aktarıldığı göz önünde bulundurarak, duyma duyusundan yoksun olarak doğmuş olan ya da bu duyuyu doğumlarından kısa bir süre sonra kaybetmiş olan işitme engelli çocuklara bilgi aktarımının nasıl sağlanacağı konusunun bir ülkenin eğitim sistemi için büyük önem taşımakta…
Tokat
Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ, gerek kolaylaştırıcı ekibin rehberliğinde gerek etkinliklerdeki etkileşim ile oluşan ihtiyaç-kaynak buluşmalarının hikayelerinden beslenir. Tokat İmece Grubu’nun Öğretmen Ağı’ndan 3D Yazıcıya hikayesi