Ekim 18, 2022Saat: 16:30-18:30 Eleştirel düşünme ve yaratıcılık üzerine düşünüyor ve yeni yöntemler öğrenmek için heyecan duyuyor musunuz? O halde 18 Ekim 2022, Salı günü, 16:30-18:30 saatleri arasında Diyarbakır TED Koleji’nde gerçekleştireceğimiz Düşünme Becerileri Atölyesi’nde buluşalım!  Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı. Ağ’da ezberlerin…
Ekim 17, 2022Saat: 18:30-20:30 Eleştirel düşünme ve yaratıcılık üzerine düşünüyor ve yeni yöntemler öğrenmek için heyecan duyuyor musunuz? O halde 17 Ekim 2022, Pazartesi günü, 18:30-20:30 saatleri arasında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde gerçekleştireceğimiz Düşünme Becerileri Atölyesi’nde buluşalım! Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı. Ağ’da ezberlerin…
Ekim 15, 2022Saat: 11:30-17:00 Eleştirel düşünme ve yaratıcılık üzerine düşünüyor ve yeni yöntemler öğrenmek için heyecan duyuyor musunuz? O halde 15 Ekim 2022, Cumartesi günü, 11:30-17:00 saatleri arasında İlgi Okulları Eğitim Üssü, Şanlıurfa’da gerçekleştireceğimiz Eleştirel Yaratıcılık Buluşması’nda buluşalım!  Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı. Ağ’da…
Çevrimiçi
Ekim 11, 2022Saat: 19:30-21:30 Eğitimde doğayı ve kültürü birlikte düşünmek nasıl mümkün olur? Doğa ve kültürü ayrı görmek yerine “doğakültür” olarak birarada değerlendirmek neler sağlayabilir? Doğakültürün çocukların gelişimlerini destekleme, potansiyellerini ortaya çıkarmada; öğretmenler ve okuldaki paydaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmede rolü ne olabilir? Bu soruların yanıtlarını ekolojide “ekoton”, permakültürde “kenar etkisi” olarak ifade edilen bir yaklaşımla ve çok katmanlı…
Çevrimiçi
Ocak 13, 2021 Saat: 20:00-21:30   Ayrımcılığın, eşitsizliğin, dışlanmanın, ihmalin en net haliyle görüldüğü alan olarak özel gereksinimli öğrencilerin eğitim hayatı kapsayıcı bir eğitim ve  kapsayıcı toplum olma yolundaki en önemli eşik olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen Ağı’nın değerleri ve ilkeleri ile birlikte özel eğitimde yaşanan güncel ve sistematik hale dönüşmüş sorunlar düşünüld…
Eylül 10, 2022Saat: 10:30-12:30 
Çevrimiçi
Haziran 20, 2022Saat: 21:00-22:15 Göç ve mültecilik kavramlarını öğrencilerimize nasıl anlatabiliriz? Okullarımızda karşılıklı sosyal uyumu nasıl sağlayabiliriz? Bunun için ders kitaplarını ve çocuk edebiyatı kitaplarını nasıl kullanabiliriz? Ders ve öykü kitaplarını etkili kullanabilmek için nasıl bir pedagojik yaklaşım geliştirilmelidir?Dönem boyunca, Türkiye’nin farklı illerinden Öğretmen Ağı’nın Değişim Elçisi öğretmenleri ve paydaşları “Mültecilik ve Ders Kitapları Topluluğu”…
Çevrimiçi
Haziran 14, 2022Saat: 21:00-22:15 Fen bilimleri müfredatı birçok konuyu kapsasa da, öğrencilere bilimi sevdirmek için sadece müfredat konularını işlemek tek başına yeterli olmayabiliyor. Çocukların bilimsel olguları keşfetmesi ve bunlardan heyecan duymasını sağlamak için disiplinlerarası yaklaşım önemli bir rol oynuyor. Hikayeleştirme ve oyunlaştırma ise bu konudaki en önemli yardımcılar arasında yer alıyor. Peki, çocuk edebiyatında bilimi işlemek ne gibi kazanımlar yaratıyor? “Bir…
Haziran 11, 2022Saat: 13:00-17:00 Teyit İşbirliği; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çankaya Belediyesi Desteğiyle:    Salgınla birlikte hızla dijitale dönen dünya ve salgının getirdiği belirsizlikle sindiremeyeceğimiz kadar çok bilginin yığın halinde üzerimize gelmesi, eleştirel dijital okuryazarlık becerilerimizi hızla geliştirmemiz gerektiğini yeniden hatırlattı. Tüm bunları düşündüğümüzde, yaşadığımız çağın en önemli becerileri arasında "doğru" bilgiye ulaşmak,…
Çevrimiçi
Haziran 8, 2022Saat: 21:00-22:30 Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından kararlaştırılan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030 yılının sonuna kadar yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına ulaşmanın yolu ise ilk olarak amaçların bilinirliğini arttırmaktan ve amaçları içselleştirmekten geçiyor.  Peki sürdürülebilir kalkınma amaçlarının öğrenciler tarafından…