Denizli
Mart 16, 2019 Saat: 13:30-16:30 Müzeler, başta çocuklar olmak üzere herkes için ilham veren öğrenme alanları. Peki bu mekanlara yapılan gezilerin çocukların hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirmesi için öğretmenler nasıl bir yol izlemeli? Öğretmenlerin, sınıf gezilerinde uygulayabilecekleri etkinlikleri tasarlamasında yol gösterecek olan “Müze Yolcusunun Atölyesi: Nesnelerin Hikayesi”, özellikle öğrencilerin müze nesneleriyle etkileşiminin nasıl artırılabileceğine odaklanıldı.  …
İstanbul
Mart 6, 2019 Saat: 18:00-19:30 Futbol, şüphesiz ki dünyanın en popüler spor dallarından biri. Ne var ki, futbol ve daha pek çok spor dalı yıllar boyu erkeklere mahsus sayıldı. Biliyoruz ki bu kalıpların yıkılması da, sporun herkesi içermesi de mümkün. 6 Mart’ta saat 18.00 ila 19.30 arasında Öğretmen Ağı Mekanı’nda düzenlenen “Sporun Cinsiyeti Olur Mu?” Karşılaşmalar etkinliği, taraftar, oyuncu ve araştırma gözünden sporun arkasındaki toplumsal dinamiklere ışık tuttu. Itır Earhart’ın konuşmacı…
İstanbul
Merakı keşfetmek, yaratıcılığımızı tetiklemek ve anlık yaratıcılık becerilerimizi geliştirmek amacıyla düzenlenen “Yaratıcılığını Özgür Bırak” atölyesi Değişim Elçilerinden Duygunur Şahin Arslan’ın yürütücülüğü ve yine Değişim Elçilerinden Esin Yılmaz’ın moderatörlüğünde Öğretmen Ağı Mekanı'nda gerçekleştirildi. Bu atölyede, katılımcılarla birlikte yaratıcı tanışma-kaynaşma oyunları, Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu olan Destination Imagination'ın "Anlık Yaratıcılık Oyunları" ve…
İstanbul
Mart 2, 2019 Saat: 12:00-17:30 Görselleştirme dendiği zaman ne anlıyoruz? Görsel tasarım deyince, aklımıza sadece çizim mi geliyor? Esasında görselleştirme, çizimlerden çok daha fazlası; yaratıcı bir düşünme biçimidir. Kendimizi ifade edişimizi, bulunduğumuz mekanı ve elimizdeki malzemeleri nasıl kullandığımızı, çevremizle kurduğumuz ilişkileri değiştirir ve dönüştürür. 1 Öğretmen 1 Disiplin atölyelerinin yenisi, “Yaratıcılığın Keşfine Yolculuk” kez bir öğretmen ile bir tasarımcıyı bir araya…
Çanakkale
Şubat 23, 2019 Saat: 13:00-15:00 Okullarda şiddetsiz bir iletişim kültürü oluşturmanın yolu, öncelikle herkesin varlığının kabul edilmesinden geçer. Bunun için, kullandığımız sözcüklerden ve davranışlarımızdan şiddeti nasıl arındırabileceğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Öğretmen Ağı’nın Yaratıcı Problem Çözme Programı’nda, “Okullardaki şiddet içeren iletişimi nasıl en aza indirebiliriz?” sorusuna cevap arayan öğretmenler, deneyimlerini aynı derde sahip meslektaşları ile paylaşmak için bir araya…
Denizli
Şubat 23, 2019 Saat: 13:30-15:00 Müzeler, tıpkı sınıflar, okul bahçeleri, spor salonları gibi, çocukların gelişimine katkı sunan birer öğrenme mekanı. Öğrencilerin müzelere duyduğu ilginin artması ise, öğretmenlerin bu mekanları nasıl kullanabileceklerini keşfetmeleri ve müze gezilerini ilham veren bir deneyime dönüştürmeleri ile mümkün. “Müzelerin ilham veren alanlar olmasını nasıl sağlarız?” sorusuna öğretmence yanıtlar aranarak “Müze Yolcusu Kalmasın” Karşılaşmalar etkinliği, öğretmenlerin…
Adana
Öğrenmeye dair merakı arttırmak için icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek, bu fikirleri uygulamak ve uyguladıkça geliştirmek gerekir. Bu deneyimleri paylaşacak alanların varlığı, hem eğitimde geliştirilen iyi örneklerin çoğalmasını, hem de eğitimcilerin merak ettiklerini tartışabilmelerini, birbirlerinden beslenmelerini sağlar. Öğretmen Ağı’nın yürütücülüğünü üstlenen Eğitim Reformu Girişimi’nin her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı deneyimlerinin paylaşıldığı “Eğitim…
İstanbul
Merak, öğrenmenin ve düşünme becerisinin arkasındaki gizli güçtür. Her çocuk merakla doğar ve merakla büyür. Çevresinde olup bitenleri merak ederek tanır, tanıyıp öğrendikçe de hem kendisini hem içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırır. Peki okullarımız, çocuğun doğasındaki bu merakı ne kadar besler ve öğrenme için bir araca çevirmeyi ne ölçüde başarır? İstanbul’da gerçekleşen ve 4 haftalık 2 buluşmadan oluşan Yaratıcı Problem Çözme Programı’nda. “Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl artırabiliriz…
İstanbul
Bir arada barış içinde yaşamanın yolu, farklı kültürlerden ve birbirimizden öğrenmekten geçiyor. Çünkü eğitim ne yalnızca ders kitaplarından ibaret, ne de yalnızca sınıflarla sınırlı. Peki, kültürlerarası öğrenme, küresel yeterlilikler ve farklı eğitim tekniklerinden bir arada yaşamı ve geleceği inşa etmek adına neler öğrenebiliriz? Değişim programlarının nasıl ön yargılarımızı kırmamıza ve aktif vatandaşlar olmamıza katkı sunduğunu keşfettiğimiz “Kültürlerarası Öğrenme ve Barış” Karşılaşmalar…
İstanbul
Kapsayıcı tasarımın eğitim, teknoloji ve inovasyon bağlamında engeli olan öğrenciler ve bireyler için fırsat eşitliği yaratabilecek örneklerini yaygınlaştırmak, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve engellilik hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen “Eğitim ve Teknolojide Kapsayıcı Tasarım” Karşılaşmalar etkinliği, 22 Ocak’ta Zorlu Holding'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Değişim Elçilerinden Sözer Vurgun, Duygu Kayaman, Kürşat Ceylan ve Emre Zorlu'nun yürütücülüğünde; Melisa Soran'ın…