Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabiliriz?

paper_clip.png

Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabiliriz

 

Etkinlik Tarihi:

14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs, 26-27 Mayıs

 

Etkinlik Adresi:

Denizli Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı 

 

Etkinlik Özeti:

Nisan-Mayıs döneminde "Öğrencilerin öğrenme merakını nasıl arttırabiliriz?" sorusu üzerine çalışan 22 öğretmen ve 5 eğitim fakültesi öğrencisi; 14-15 Nisan, 28-29 Nisan, 12-13 Mayıs, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen dört buluşmada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin adımlarını öğrendi ve sahada uyguladı.

- İlk buluşmada Tasarım Odaklı düşünme metodolojisinin ilk adımı olan “Anlama” üzerine konuşuldu. Öğretmenlerimiz, gruplar halinde, öğrencilerin öğrenme meraklarını şekillendiren; rol modeller, aileler, okullar gibi paydaşlar üzerinden kendilerine bir odak seçtiler ve özelleştikleri alana dair bir saha çalışması hazırladılar. İki hafa boyunca doğal gözlem, problemin paydaşları ve uzmanlarla derinlemesine görüşmeler ile odaklandıkları konunun derininde yatan sebepleri araştırdılar.

- İkinci buluşmada gruplar, araştırmalarının çıktılarını bir araya getirerek odaklandıkları probleme dair derin, insani içgörülere ulaştılar. Bu içgörüleri derinliklerine ve problemi çözmeye olan potansiyel etkilerine bakarak önceliklendirdiler. Seçtikleri içgörüyü bir tasarım sorusuna dönüştürerek, bu soru üzerine iki haftalık bir derinleşme araştırması yürüttüler.

- Üçüncü buluşmada öğretmenlerimiz, derinleşme araştırmasında edindikleri ilham ile tasarım sorularını çözmeye yönelik yaratıcı fikirler üretiler. Zihinlerini serbest bırakarak fikirleri önce çoğaltılar, sonra odaklandıkları probleme olan etkisini tartışarak prototipleyecekleri yaratıcı çözümleri seçtiler. Prototip tasarımlarını ve okullarında uygulamak üzere test planlarını hazırladılar.

- Dördüncü buluşmada ise 4 buluşma sonrasında geliştirilen 4 prototip; 2 hafta boyunca 15 okulda 432 öğrenci ile test edildi. Geliştirilen çözümler, 27 Mayıs Pazar günü CSA Vakfı temsilcileri ve Pamukkale Üniversitesi’nden akademisyenlerin de katılımı ile gerçekleştirilen sunum gününde paylaştılar ve yaygınlaşma sürecinde ilk adımı attılar.

See who else is RSVPing:

İlk yorum sizden gelsin

Lütfen hesabınızı aktive etmek için E-Postanızı kontrol edin.