Vaka Çalışması

Nedir

Öğretmenlerin, eğitimle ilintili gerek kendi sundukları sorunlar gerek örnek vakalar üzerine tartıştıkları ve bu sorunlara çözüm önerileri gelişmeye çalıştıkları bir etkinliktir.

Amacı

Öğretmenlerin birbirlerinin deneyimlerinden beslenmesi, yalnız olmadığının farkına varması ve çözümlenen vakalar üzerine pratik bilgiler edinmesidir.