SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Nedir

Eğitime alanına katkısı olacak akademik çalışmaların çıktılarının, sonuçlarının paylaşıldığı, herkesin katılımına açık konuşmalardır.

Amacı

Eğitimle ilgili konularda, ilk-orta öğrenim öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmek, akademik çalışmalarla sahadaki pratiklerin birbirinden beslenmesini sağlamak ve veriye dayalı tartışma ortamları yaratmaktır.