Ya Merak Etmeseydik?: Merako
« Geri dön

“Merak İhtiyacına Yönelik Farkındalığı Artırmak: Merako”

Başak Uçankuş, Büşra Azboy, Gözde Uysal, Kezban Birol, Sedanur Ünlüoğlu, Yalçın Ulusoy

Problem Neydi?

İçinde yaşadığımız dünyadaki keşfedilmiş, icat edilmiş her ne varsa, merak edildiği için var. Yaşantımız için temel bir ihtiyaç olsa da merak, olumsuz sonuçları ile anılıyor ve baltalanıyor. Merakı, okullardan başlayarak hayatın her alanında yeşertmek, eğitimin tüm paydaşları için hayati bir ihtiyaç. Peki, “Merakın temel bir ihtiyaç olduğunun farkındalığını nasıl sağlayabiliriz?”

Çözüm

Merako

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin kullanıldığı problem çözme sürecindeki araştırmalarda bireylerde merak duygusunun zaten var olduğu, gelişim, öğrenme kavramların öncülü olarak kabul gördüğü bulgularına ulaşıldı. Ancak bu kabule rağmen merakın temel bir ihtiyaç olarak görülmediği  ve merakın öneminin yeterince farkında olunmadığı tespit edildi. Merakın olmadığı ortamda yaşamın gerekliliklerinin sürdürülemeyeceği, yeterince geliştirilemeyeceği ve insan neslinin yeniliklere ayak uyduramayıp tükenebileceği fikrine ulaşıldı. Merakın temel ihtiyaç olduğu farkındalığını artırmak üzere “Merako” etkinliği geliştirildi.

Etkinliğe başlarken, öğrencilerle çember oluşturulup “Merak etmek yasaklanabilir mi? Yasaklansaydı sizce neler olurdu?’ sorusu üzerine sohbet  edilerek konuya ısınmaları sağlanır. Daha sonra öğrenciler gruplar halinde oturtulur. Her gruba “Merako Hikayesi” dağıtılır veya öğretmen tarafından sınıfa okunur. Her grubun hikaye hakkında tartışıp bir ana fikir çıkarması istenir. Gruplar çıkardıkları ana fikirleri büyük grupla paylaşırlar. Daha sonra öğrencilerden hikayenin baş kahramanı Merako’yu masalara dağıtılan çeşitli süsleme malzemeleriyle tasarlamaları istenir. Ardından Merako’nun gelişip büyüyebilmesi için merakla beslenmesi gerektiği söylenir. Merako’larını meraklarıyla besleyip, büyütebilecekleri vurgulandıktan sonra, merak ettikleri hakkında yazdıkları soruların, tasarladıkları ürünlerin sergilenebileceği bir köşe yaratılır. Son olarak boş kağıtlar verilerek insanlara merak etmenin önemini anlatacak bir slogan oluşturmaları istenir. Ve sloganlar bir panoya asılarak sergilenir.

Etkisi

Öğrenci̇leri̇n yaratıcılıklarını kullandıkları ve geliştirdikleri gözlemlendi. Merako hikayesini geliştirerek her karakteri̇n olumlu yönleri̇ni̇n ortaya çıkarıldığı fark edildi. Hi̇kayeni̇n devamı merakla karşılandı. Merak duygusunun i̇hti̇yaç olduğuna yöneli̇k farkındalığın arttığını gözlemlendi.

Etkinliği Geliştirenler

Başak Uçankuş (Anasınıfı Öğretmeni), Büşra Azboy (Rehber Öğretmen), Gözde Uysal (Matematik Öğretmeni), Kezban Birol (Sınıf Öğretmeni), Sedanur Ünlüoğlu (Edebiyat Öğretmeni), Yalçın Ulusoy (Sınıf Öğretmeni)

 

Çözümü indir

Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. OK