Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmaların ardından katılımcılarla bir soru cevap bölümü gerçekleştirilir. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmaların ve paylaşımların temaları, Ağ’ın içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir; hazırlıkları aşamasında Ağ içinde geliştirilen protokoller takip edilir.

 

Karşılaşmalar

Öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin konuşma yaptığı, ilham verici, ufuk açıcı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü barındıran etkinliklerdir. Eğitim ve öğretime dokunan tüm paydaşların katılımı ve katkısına açıktır.

 

SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları

Eğitime alanına katkısı olacak akademik çalışmaların çıktılarının, sonuçlarının paylaşıldığı, herkesin katılımına açık konuşmalardır.

 

Deneyim Paylaşımları

Öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında duygu ve düşüncelerini, görüş ve deneyimlerini, gözlemlerini ve sınıf içi pratiklerini paylaştıkları ve birbirlerini dinledikleri paylaşım çemberleridir.