Kaynak Buluşturma

Öğretmen Ağı’nda içerik geliştirmenin, öğretmenler ve farklı disiplinlerden bireylerin bir arada üretmesinin yanı sıra; ağın içinde oluşan ihtiyaçların yine ağ içerisinde yer alan kaynaklarla buluşturulması da önemli rol oynar. Ağ, gerek kolaylaştırıcı ekibin rehberliğinde gerek etkinliklerdeki etkileşim ile oluşan ihtiyaç-kaynak buluşmalarının hikayelerinden beslenir.

Tokat İmece Grubu’nun Öğretmen Ağı’ndan 3D Yazıcıya hikayesi