GERİ
Aralık 11, 2020

İyileştiren Oyunlar: Zincir

Aralık 11, 2020

BirİZ Derneği İşbirliğiyle:

BirİZ

İçimizdeki çocuklara dokunduğumuz, mesafelere rağmen bir olduğumuzu hissettiğimiz, yalnız olmadığımızı hatırladığımız, aynı duyguda buluştuğumuz oyunlarla iyi hissetmek için sizleri iyileştiren oyunlara davet ediyoruz!

Dayanışma ve birlikteliği hissedebilmek amacıyla tasarlanan “İyileştiren Oyunlar: Zincir” etkinliği, Gözde Danış Özer, İnanç Sümbüloğlu ve Özden Şükran Üneri yürütücülüğünde ve Değişim Elçilerinden Ezgi Temiz Çeliker’in moderatörlüğünde 11 Aralık tarihinde 20:00-21:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Karşılaşmalar, öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin, ilham veren bir konuşma yaptığı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü içeren etkinliklerdir. Dijital Karşılaşmalar Türkiye’nin her yerinden eğitimcilerin katılımına açık ve ücretsizdir, ancak katılım kontenjanla kısıtlıdır.

 

 

ezgi temiz çeliker

Ezgi Temiz Çeliker Hakkında

Özel bir okulda Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Ezgi Temiz Çeliker, üniversite dönemi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, eğitim sorumluluğu ve eğitmenlik yaptı. Ayrımcılık, insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında akran eğitimi içerikleri üretti ve yaygınlaştırdı. Her çocuğun farklı olduğuna ve farklılaştırılmış eğitim uygulamalarının önemine inanan Ezgi Öğretmen, yüksek lisans eğitimine Eğitsel Tasarım ve Değerlendirme alanında devam ediyor. Ders içeriklerini UbD ve argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımıyla tasarlıyor. Düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler alıyor ve uygulamalar yapıyor.

 

inanç sümbüloğlu

İnanç Sümbüloğlu Hakkında

1999 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı altında yürütülen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanlığı Yüksek Lisans Programına devam etmiştir. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Forum Tiyatro Tekniği Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar ve Psikolojik Yardım Arama Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerinde Etkili Olabilir mi?” başlıklı tez çalışması ile “Klinik Psikoloji” uzmanlık derecesini almıştır. IAGP ve FEPTO üyesi olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yazmış olduğu psikodramanın tiyatro eğitiminde kullanımı temalı tez çalışması ile 2014 yılında “Psikodrama Terapisti” ünvanını almıştır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Doktora Programına devam etmektedir. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde Psikodrama Yardımcı-Eğitmeni ve Araştırma Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Oyun Terapileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir. Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket Programını tamamlamıştır. Gruplarla dans ve yaratıcı hareket grupları yürütmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması ve herkes için her yerde ruh sağlığına duyarlı bir yaşam inşası için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır. Bireyler ve gruplar ile yürütmüş olduğu klinik çalışmalarına kurucusu olduğu Çatı Atölye'de devam etmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak Toplum Ruh Sağlığı, Beden Farkındalığı ve Şimdi Burada derslerine katılım sağlamaktadır.

 

Özden Şükran Üneri Hakkında

Prof. Dr. Özden Şükran Üneri, Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara da bitirmiştir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamlamıştır. Uzman olarak Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalışmıştır. 2010 yılında İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak, klinik kurucu şefi olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2013 yılında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde idari ve klinik sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Aynı yıl psikodrama eğitimini tamamlayarak psikodramatist ünvanını almıştır. 2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıları Anabilim dalında çalışmaya başlayan Üneri, 2017 yılında psikodrama eğiticisi, 2018 yılında da profesörlük unvanlarını almıştır. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanında 100’ü aşkın bilimsel makalesi, ulusal ve uluslararası olarak yayımlanmış 5 kitap bölümü olan Özden Şükran Üneri, halen akademik yaşamına İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

 

Gözde Özer Danış Hakkında

Gözde Özer Danış, 1982 Ankara doğumludur. Lisans eğitimine 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü ile başlamış, insan davranışının derinliklerine duyduğu ilgi nedeniyle yine aynı üniversitenin psikoloji bölümüne geçiş yaparak 2004 yılında lisans eğitiminden psikolog ünvanı ile mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü yüksek lisans programından “özyeterlilik kuramı ve iyi oluş” kavramlarını incelediği tezi ile 2009 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programını “Psikolojik danışmanlar için terapötik ilişki eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması” başlıklı tezi ile 2019 yılında tamamlamıştır. Stresle Başa Çıkma, Travma Psikolojisi, Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, EMDR (1. Düzey) ve Psikodrama aldığı önemli eğitimlerden bazılarıdır. Psikodrama eğitimini Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde tamamlayarak psikodramatist ünvanını almıştır. 2011-2016 yılları arasında aynı enstitüde yardımcı eğitmen, 2017 yılından bu yana eğitmen olarak Ankara eğitim grubunda görev almaktadır. Aynı enstitüde enstitü sekreterliği ve araştırma kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Çocuk, ergen ve öğrenci gruplarını psikodrama yöntemi ile farklı temalarla yönetmiştir. Yetişkin kanser hastaları ile yaptığı psikodrama gruplarının yanısıra yetişkinlere yönelik psikodrama merkezli yaşantı grupları uygulamalarına etmektedir. Küçük grup dinamikleri, grup içi direnç, psikodramanın bireysel terapide kullanımı, psikodramada araştırma yöntemlerine ilişkin merakı ve çalışmaları sürmektedir. Bunların yanısıra bireysel danışma sürecinde travma, bağlanma, kuşakaşkın süreçler, genososyogram ve terapötik ilişki özel ilgi alanlarıdır.

╲╱
Çevrimiçi
* *
YOL TARİFİ

Günalp Turan ·

Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. Daha Fazla BilgiKabul Ediyorum