Grup Ruhu ve İşbirliği Sağlamak: Benden Bize Hikaye

 Betül Canan Üstündağ, Kamile Konak, Nuriye Nur Ayak, Özlem Ünal, Sözer Vurgun, Yeter  Bülbül Erol  

Problem Neydi?

Tek tipleşmiş eğitim sistemi, mevcut öğrenme ortamları ve müfredat; farklı öğrenme stillerine, yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip olan öğrencilerin bir arada hareket etmesinin ve işbirliği kurmasının önündeki engellerden birkaçı. Peki, aynı öğrenme ortamı içinde yer alan farklı öğrenme stillerine uygun kapsayıcı bir öğrenme ortamını nasıl yaratabiliriz?

Çözüm

benden bize hikaye

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde, tek tipleşmiş öğrenme sisteminden farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin derste işlenen konunun ve uygulamaların dışında kaldıkları gözlemlendi. Bu durumun, grubun dışında kalan ve kapsanamayan birçok öğrenci yarattığı görüldü. Buradan yola çıkılarak herkesin başarılı olduğu bir alan olduğunu gösteren, herkesi etkin kılan ve işbirliğini artıran “Benden Bize Hikaye” etkinliği geliştirildi.

Etkinlik sürecinde, branşa, konuya veya sınıftaki ihtiyaca yönelik bir problem veya konu belirlenir. Yaş grubuna göre konuyla alakalı görevler dizisi (kesme, yapıştırma, tasarım, araştırma, içerik oluşturma, içerik düzenleme, koordinasyon, sunum, vb.) oluşturulur. Öğrenciler, yeteneklerine veya ilgi alanlarına göre istedikleri görevi seçer. Örneğin; bir grup öğrenci konuya yönelik görselin tasarımını yaparken, bir grup öğrenci konuyu sunma görevini üstlenir. Etkinlik sonunda, farklı ilgi alanları, farklı yetenekler üzerine konuşulur. Gerçekleştirilen uygulamaya yönelik sınıftan geri bildirim alınır. Sınıftaki herkesin bir bütünün parçası olduğu ve bir parçasının bile eksik olmasının hem ortaya çıkan sonucu hem de grubu etkileyeceği söylenir. 

Etkisi

Farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin sınıfa ve uygulamalara katılımında, grup aidiyetinde, olumlu tutum ve davranışlarında artış gözlemlendi. 

Çözüm Okullarda Nasıl Uygulanır?

Çözüm, her branştan öğretmenden tarafından tüm kademelerde uygulanabilir. Çözüm, okulun koşulları, müfredat ya da öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek, uygulanacak eğitim ortamına uyarlanabilir. Uygulama sürecinde Yaratıcı Problem Çözme becerisi ve Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) metodolojisi ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere, www.yaraticiproblemcozme.org adresinden ulaşılabilir. Her çözüm, uygulanıp farklı öğrencilerle buluştukça gelişmeye ve zenginleşmeye açıktır. Çözümü uygulama sürecinde edindiğiniz deneyimleri ve çözümün gelişmeye açık yönlerine dair önerilerinizi info@ogretmenagi.org adresine gönderebilirsiniz. Çözümle ilgili sosyal medya paylaşımlarınızda #DeğişimOkulda hashtagini kullanarak ve Öğretmen Ağı hesabını etiketleyerek, çözümün yaygınlaşmasına katkı sunabilirsiniz. Öğretmen Ağı Yaratıcı Problem Çözme Programı ile ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı Facebook Grubu'na buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. 

Etkinliği Geliştirenler

Betül Canan Üstündağ (Fizik Öğretmeni), Kamile Konak (Sınıf Öğretmeni), Nuriye Nur  Ayak (İngilizce Öğretmeni), Özlem Ünal (Fen Bilgisi Öğretmeni), Sözer Vurgun (Coğrafya Öğretmeni), ve Yeter Bülbül Erol (Biyoloji Öğretmeni)

anket_icon.png
Çözümü uyguladığınızda, buradaki 
formu doldurarak
geri bildirimlerinizi paylaşır mısınız?