Düşünme Becerileri

Günlük hayatımızda ve sınıf içi uygulamalarda konuları farklı bir şekilde ele almak mümkün mü?

Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, öğretmenlere dijital olarak sunulan kaynaklar ve Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri olarak 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.