Beslen

Öğretmen Ağı, eğitime dokunan paydaşları; vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, farklı disiplinlerden kişi ve kurumları içine alarak öğretmenlerin mesleki yolculuklarında ve çözüm üretme süreçlerinde, onlarla birlikte yol alır. Öğretmenlerin, çeşitli etkileşim araçları üzerinden başka öğretmenlerle ve farklı disiplinlerle bir araya gelmesini, deneyim paylaşımlarında bulunmalarını sağlar. Birbirleriyle işbirliği içerisinde yenilikçi yöntemlerle çözüm geliştirirken öğretmenlerin, kendilerindeki ve sınıflarındaki potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları buluşturarak onları güçlendirmeyi hedefler. Öğretmen Ağı’nda öğretmenlerle geliştirilen süreç ve yöntemler üç ana başlıkta toparlanabilir.

 

Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmaların ardından katılımcılarla bir soru cevap bölümü gerçekleştirilir. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmaların ve paylaşımların temaları, Ağ’ın içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir; hazırlıkları aşamasında Ağ içinde geliştirilen protokoller takip edilir.

 

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  

 

Ağ Geliştirme

Derinlemesine tanışma; Öğretmen Ağı’nda, birlikte üretmeye başlamanın ilk adımıdır. Ağ gelişiminde tanışma farklı katmanlarını gözeterek düzenlenir. Bu doğrultuda, etkinliklerle yeni katılımcılar, Ağ’da deneyim kazanmış kişilerle bir araya gelir; Öğretmen Ağı’nın farklı programlarındaki öğretmenlerin birbirleriyle etkileşime geçer, Ağ’da yer alan tüm bireylerin yer alabileceği etkinliklerle Öğretmen Ağı çıktılarının daha da geliştirilmesi için geri bildirimler, yorum ve öneriler paylaşılır. Bu buluşmaların sonucunda, Ağ’ın araçlarının daha etkin kullanılması için ihtiyaçların belirlenir; Ağ içerisindeki kaynaklar, bu ihtiyaçlarla buluşturulur. Değişim Elçisi öğretmenlerin bir araya geldikleri etkinliklerde buna ek olarak Öğretmen Ağı’nın stratejik adımları da tartışılır.

 

Güncel Etkinliklerimiz