« Geri dön

“Grup Ruhu ve İşbirliği Sağlamak: Benden Bize Hikaye”

 Betül Canan Üstündağ, Kamile Konak, Nuriye Nur Ayak, Özlem Ünal, Sözer Vurgun, Yeter  Bülbül Erol    

Problem Neydi?

Tek tipleşmiş eğitim sistemi, mevcut öğrenme ortamları ve müfredat; farklı öğrenme stillerine, yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip olan öğrencilerin bir arada hareket etmesinin ve işbirliği kurmasının önündeki engellerden birkaçı. Peki, aynı öğrenme ortamı içinde yer alan farklı öğrenme stillerine uygun kapsayıcı bir öğrenme ortamını nasıl yaratabiliriz?

Çözüm

benden bize hikaye

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde, tek tipleşmiş öğrenme sisteminden farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin derste işlenen konunun ve uygulamaların dışında kaldıkları gözlemlendi. Bu durumun, grubun dışında kalan ve kapsanamayan birçok öğrenci yarattığı görüldü. Buradan yola çıkılarak herkesin başarılı olduğu bir alan olduğunu gösteren, herkesi etkin kılan ve işbirliğini artıran “Benden Bize Hikaye” etkinliği geliştirildi.

Etkinlik sürecinde, branşa, konuya veya sınıftaki ihtiyaca yönelik bir problem veya konu belirlenir. Yaş grubuna göre konuyla alakalı görevler dizisi (kesme, yapıştırma, tasarım, araştırma, içerik oluşturma, içerik düzenleme, koordinasyon, sunum, vb.) oluşturulur. Öğrenciler, yeteneklerine veya ilgi alanlarına göre istedikleri görevi seçer. Örneğin; bir grup öğrenci konuya yönelik görselin tasarımını yaparken, bir grup öğrenci konuyu sunma görevini üstlenir. Etkinlik sonunda, farklı ilgi alanları, farklı yetenekler üzerine konuşulur. Gerçekleştirilen uygulamaya yönelik sınıftan geri bildirim alınır. Sınıftaki herkesin bir bütünün parçası olduğu ve bir parçasının bile eksik olmasının hem ortaya çıkan sonucu hem de grubu etkileyeceği söylenir. 

Etkisi

Farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin sınıfa ve uygulamalara katılımında, grup aidiyetinde, olumlu tutum ve davranışlarında artış gözlemlendi.  

Etkinliği Geliştirenler

Betül Canan Üstündağ (Fizik Öğretmeni), Kamile Konak (Sınıf Öğretmeni), Nuriye Nur  Ayak (İngilizce Öğretmeni), Özlem Ünal (Fen Bilgisi Öğretmeni), Sözer Vurgun (Coğrafya Öğretmeni), ve Yeter Bülbül Erol (Biyoloji Öğretmeni)

 

Çözümü indir

Öğretmen Ağı web sitesinde çerez kullanımına izin verilmektedir. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, bu kullanımı kabul etmiş sayılırsınız. OK