Atölyeler

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmaların ardından katılımcılarla bir soru cevap bölümü gerçekleştirilir. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açar. Konuşmaların ve paylaşımların temaları, Ağ’ın içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir; hazırlıkları aşamasında Ağ içinde geliştirilen protokoller takip edilir.

 

Düşünme Becerileri

Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, öğretmenlere dijital olarak sunulan kaynaklar ve Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri olarak 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.

Daha fazlası için...

 

Yaratıcı Problem Çözme

Öğretmen Ağı’nın, “Yaratıcı Problem Çözme” programı, ortak bir tema etrafında öğretmenlerin kendi sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri için onlara bir araç sunar. 6 hafta süren programda öğretmenler, gruplar halinde çalışarak, belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak, farklı bir bakış açısı geliştirip, önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test eder. Yaratıcı Problem Çözme programının konusu, Ağ içindeki öğretmenlere yapılan çağrı sonucunda belirlenir.

Daha fazlası için...

 

Öğretmenden Öğretmene

Öğretmenlerin, ilgi ve/veya uzmanlık alanlarından yola çıkarak geliştirdikleri, bireysel ve mesleki becerilerini diğer öğretmenlerle paylaşabilecekleri, kendi iyi örnek uygulamalarını başka öğretmenlerin de kullanımına açacakları atölyelerdir.

Daha fazlası için...

 

1 Öğretmen 1 Disiplin

Öğretmenlerin farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelerek geliştirdiği disiplinler arası atölyelerdir. Bu atölyelerde, farklı disiplin tanıtımı, eğitimle nasıl bir bağı olduğu ve mümkünse disiplinden alınan ilhamla geliştirilmiş bir çözüm önerisi paylaşılır.

Daha fazlası için...

 

Vaka Çalışması

Öğretmenlerin, eğitimle ilintili gerek kendi sundukları sorunlar gerek örnek vakalar üzerine tartıştıkları ve bu sorunlara çözüm önerileri gelişmeye çalıştıkları bir etkinliktir.

Daha fazlası için...