1 Öğretmen 1 Disiplin

Nedir

Öğretmenlerin farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelerek geliştirdiği disiplinler arası atölyelerdir. Bu atölyelerde, farklı disiplin tanıtımı, eğitimle nasıl bir bağı olduğu ve mümkünse disiplinden alınan ilhamla geliştirilmiş bir çözüm önerisi paylaşılır.

Amacı

Öğretmenlerin farklı disiplinlerle ilgili kapsamlı bilgi edinmesi, ilham alması ve kendi deneyimleriyle yeni öğrendikleri arasında bir bağ kurması; eğitim ortamları için yenilikçi örnekler, çözüm önerileri geliştirmek üzere farklı disiplinlerden beslenmesidir.